Amistadlaw

you matter, your case is ours

your case, your pursuit of happiness

‘Pursuit’ veronderstelt een doelgericht streven, een inspanning.

Heeft u problemen met uw verblijf in België?
Of zoekt u hulp bij het verkrijgen van een werkvergunning voor een werknemer die in België wenst te komen werken?

Dankzij onze jarenlange ervaring in het vreemdelingenrecht zijn wij dé experten voor het veilig stellen van uw verblijf.

Onze persoonlijke aanpak én uitgebreide expertise zorgen ervoor dat wij weten welke procedure(s) we het beste inzetten voor een zo goed mogelijk resultaat (bv. single permit, gezinshereniging, verwerven Belgische nationaliteit en humanitaire visa).

U kunt ons steeds bereiken via Telefoon 050/31.41.30, E-mail info@amistadlaw.be of Whatsapp +32 (0) 472/78.50.51.

Ons team

 

Het Vreemdelingenrecht in al haar facetten.

Tijdens een eerste oriënterend gesprek luisteren wij naar uw verhaal en zoeken we samen naar de meest efficiënte en juiste oplossing voor uw bezorgdheden. Zo kan u bij ons terecht voor de verschillende takken van van het vreemdelingenrecht. Hieronder vindt u alvast enkele voorbeelden, meer info vindt u ook op onze rechtstakken pagina.

 

Arbeidsmigratie – Gecombineerde vergunning – Single permit – Permis unique

Als werkgever heeft u de perfecte buitenlandse werknemer gevonden (die in België wil komen werken) voor een vacature die u maar niet ingevuld krijgt op basis van beschikbare arbeidskrachten in België? Wij helpen u door het kluwen van de wetgeving waardoor u als werkgever zich kan concentreren op uw kerntaken. Deze procedure is zeker ook voor veel KMO’s in België een oplossing.

Gezinshereniging

Uw gezin (bvb. kinderen, verloofde, echtgeno(o)t(e), ….) compleet maken zodat iedereen samen in België is, daar kunnen wij u bij helpen.
Ook tijdens de voorbereidende procedures (bvb. adoptie, huwelijk, wettelijk samenwonen, erkenning van de kinderen, etc.), zijn wij uw geschikte partner.

Verwerven Belgische Nationaliteit

Na jarenlang u te integreren en uw beste beentje voor te zetten in België, is het uw thuisland geworden. Het verwerven van de Belgische nationaliteit is de kers op de taart. Echter is dit niet altijd een evidentie, wij helpen u graag verder.

Humanitair Visum

Indien u geen recht heeft op verblijf in België, kunt u soms toch naar hier komen op basis van humanitaire overwegingen. Dit is een gunst waarvan elke aanvraag beoordeeld wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken op individuele basis. Een gespecialiseerde en gedetailleerde aanpak van de procedure is een must!

Erkenning van kinderen

U slaagt er niet in om als biologische ouder ook erkend te worden als wettelijke ouder en uw kinderen op uw naam te krijgen? 
Volgens het Belgisch recht (behalve in uitzonderlijke gevallen) kunt u, wanneer u niet met de moeder gehuwd bent, een erkenningsprocedure opstarten. Wij kunnen u daarbij helpen.

Andere procedures

U kunt bij ons ook terecht voor andere procedures die gelinkt zijn met het vreemdelingenrecht zoals: verzoek tot internationale bescherming (asiel), migratie, machtiging tot verblijf (o.a. humanitaire en medische regularisaties), kort en lang verblijf, procedure staatloos, mensenrechten, adoptie, ‘schijn’huwelijk, verlening van tijdelijke vergunningen, beroepsprocedure tegen de weigering om een buitenlandse akte van de burgerlijke stand te erkennen, procedure niet-begeleide minderjarige, bekomen van een statuut van langdurig ingezetene of het omzetten van dergelijke statuut van een ander EU-land naar België, cases gerelateerd met het internationaal privaat recht, etc.

  

Klik hier voor de privacyverklaring van het kantoor Amistadlaw.

Onze Missie

Het Spaanse woord ‘Amistad’ betekent vriendschap.

Wij staan voor u paraat met een dienstverlening op mensenmaat in een geglobaliseerde wereld.

Al zijn veel grenzen vervaagd, de wereld is er niet eenvoudiger noch zachtaardiger op geworden. Nieuwe muren en juridische obstakels belemmeren niet alleen mensen, maar ook ondernemers om hun dromen te verwezenlijken. Het is ons doel om deze samen met u te lijf te gaan.

Onvervreemdbare mensenrechten voor iedereen blijven de lijn die wij trekken in het zand. Waar niet alle rechten absoluut zijn, is dit streven zelf aan geen grenzen onderworpen.

Onze prioriteiten zijn toegankelijkheid voor iedereen, oplossingsgericht werken en eerlijk advies. Daarom zet het kantoor ook actief in op bemiddeling als een alternatieve methode van geschillenbeslechting.

Bij Amistadlaw kunt u rekenen op een gedreven en dynamisch team van advocaten en medewerkers, aangevoerd door Mter. Sylvie Micholt.

 

You matter, your case is ours.

Your case, your pursuit of happiness.