Ons Team

Advocaten

Ralf Micholt

Oud-Stafhouder Meester Ralf Micholt startte zijn carrière in 1970. Dit wil zeggen dat hij kan terugvallen op 43 jaar ervaring als advocaat.
Naast zijn algemene kennis van het recht heeft hij zich door zijn praktijkervaring meer gespecialiseerd in personen- en familierecht, goederenrecht, aannemingsrecht, handelsrecht en ondernemingen in moeilijkheden.

Studies

Doctor in de rechten met grote onderscheiding aan de Rijksuniversiteit te Gent (1970)

Balie

Ingeschreven bij de balie te Brugge sinds 1970
Hij oefende reeds volgende functies uit aan de balie:
secretaris Jonge Balie,
lid arbitragecommissie,
lesgever beroepsopleiding,
lid van de Raad van de Orde, 
vice-stafhouder,
stafhouder,
bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies,
curator en voorlopig bewindvoerder.

Magistratuur

Ere-plaatsvervangend-vrederechter

Diversen

Gewezen voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut voor Boekhouders en Fiscalisten te Brussel (BIBF)
Gewezen lesgever aan de School van Bestuursrecht van West-Vlaanderen

Onderscheidingen

Ridder in de Kroonorde
Officier in de Leopoldsorde

 Sociale Activiteiten

Gewezen lid, voorzitter te Brugge en -raadsheer-secretaris van de Orde van de Prince
Gewezen lid van de Lionsclub

Sylvie Micholt

Meester Sylvie Micholt startte haar loopbaan als advocaat stagiaire aan de Brusselse balie om vervolgens af te zakken naar haar geboortestad Brugge. 

Zij beschikt over een waaier van internationale ervaringen en ontwikkelde vanuit deze ervaringen een gevoeligheid voor cultuurverschillen. Door haar inzet voor ‘gewone’ hardwerkende mensen heeft zij zich ontpopt tot een gedreven specialist in zowel mensenrechten, vreemdelingenrecht, internationaal privaatrecht, familierecht, burgerlijk recht als strafrecht. Daarnaast is zij eveneens actief als erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Meester Sylvie Micholt is een actieve stem in het maatschappelijk debat over thema’s als migratie en ondernemerschap. Vanuit haar expertise wordt zij regelmatig gevraagd voor voordrachten en lezingen.

Zij is de trotse mama van twee dochters: Nikita en Evita.

Studies

Licentiaat in de Rechten met onderscheiding aan de Katholieke Universiteit Leuven (2001); waarvan de kandidaturen aan de KULAK en de tweede licentie aan de National University of Ireland in Galway (1999-2000)
Master in International Business aan de Ecole Supérieure de Commerce, Grenoble, Frankrijk (2002-2003)

Balie

Ingeschreven bij de balie te Brussel sinds 1 oktober 2003
Ingeschreven bij de balie te Brugge sinds 11 mei 2004

Sociale activiteiten

Lid schoolbestuur Vrij Onderwijs Blankenberge – Wenduine (2017-heden)
Actief lid JCI Brugge (2010 – heden)
JCI trainer ‘debating skills’ bij het JCI Trainings Institute Flanders (2016 – heden)
Communicatie manager bij de raad van bestuur van JCI Belgium (2015)
Voorzitter JCI Brugge (2014-2015)

Ine Lecompte

Ine volgde haar studies rechten aan de Universiteit Gent. In juli 2018 behaalde ze daar haar Master. Gedurende haar studies ontwikkelde ze een grote interesse voor het internationaal recht en mensenrechten. Onder andere deze interesses zorgden ervoor dat ze voor haar thesisonderzoek uitvoerde naar de evolutie van de rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de rechten van Afrikaans-Amerikanen.
Ine legt zich voornamelijk toe op het vreemdelingenrecht.

Studies: Master in de rechten met onderscheiding aan de Universiteit Gent (2018).
Balie: ingeschreven bij de Balie West-Vlaanderen vanaf oktober 2018.