Rechtstakken

Arbeidsmigratie – Gecombineerde vergunning – Single permit – Permis unique

Als werkgever van een KMO ben je al enige tijd op zoek naar de geschikte arbeidskrachten, de vacature geraakt maar niet ingevuld. Je kent wel via via een buitenlandse werknemer (zowel afkomstig uit de EU als daarbuiten, derdelander) die dé ideale kandidaat is.

De procedure van de gecombineerde vergunning is dan dé oplossing.

Contacteer ons en wij helpen u graag wegwijs door het kluwen van de wetgeving, zodat u als werkgever zich op uw kerntaken kan concentreren. 

Deze procedure is een meer dan haalbare kaart voor KMO’s en zeker niet alleen geschikt voor multinationals. 

Gezinshereniging - gezinsvorming

Je leeft al jaren gescheiden, maar je wil ook hier in België met je familie (bvb. kinderen, verloofde, echtgeno(o)t(e), ….) samenwonen. De ambassade, de gemeente of de Dienst Vreemdelingenzaken vragen steeds andere (en nieuwe) documenten. Je hebt het gevoel dat ze je aan het lijntje houden. 

Kom dan zeker bij ons eens langs. Wij brengen graag duidelijkheid en adviseren je hoe het verder moet, ook staan we je graag bij tijdens de procedure van A tot Z. 

 

Een procedure gezinshereniging/-vorming, vraagt dikwijls voorbereidende procedure zoals bvb. adoptie, huwelijk, wettelijke samenwonen, erkenning van de kinderen, erkenning van buitenlandse aktes, etc. Ook bij deze procedure zijn wij uw optimale partner.

Humanitair Visum

Uw familielid, van wie u soms al jaren gescheiden leeft en wie achtergebleven is in uw land van herkomst, valt niet onder de procedure gezinshereniging, dan kan deze persoon zich in uitzonderlijke gevallen beroepen op humanitaire overwegingen om een verblijfsrecht in België te bekomen. Dit is een gunst waarvan elke aanvraag beoordeeld wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken op individuele basis. Een gespecialiseerde en gedetailleerd aanpak van de procedure is een must.

Verwerven Belgische Nationaliteit

Na jarenlang u te integreren en uw beste beentje voor te zetten in België, is het uw thuisland geworden. Het verwerven van de Belgische nationaliteit is de kers op de taart.

Echter blijkt deze procedure niet van een leien dakje te verlopen, ook al heb je gedurende de laatste 5 jaar genoeg gewerkt, spreek je één van onze landstalen en ben je geïntegreerd in onze maatschappij.

Soms zijn er een aantal voorbereidende procedures die eerst moeten doorlopen worden, bvb. aanpassing van de gegevens in de akten van de ambtenaar van burgerlijke stand of in het vreemdelingenregister, het bekomen van de toestemming om je geboorteakte te vervangen door een beëdigde verklaring, procedure eerherstel, procedure familienaamswijziging, etc.

Ook voor dit alles zijn wij uw ‘partner in crime’.

Vreemdelingenrecht

Bij Amistadlaw zijn we gespecialiseerd in het Vreemdelingenrecht en behandelen we talrijke procedure die verbonden hiermee verbonden zijn. Dit zijn o.a. de volgende:

 • verzoek tot internationale bescherming (asiel)
 • procedure tot het bekomen van humanitair visum
 • gezinshereniging, gezinsvorming
 • machtiging tot verblijf (o.a. humanitaire en medische regularisaties) 
 • kort en lang verblijf
 • arbeidsmigratie – gecombineerde vergunning -single permit
 • procedure staatloos
 • mensenrechten
 • adoptie – zowel de voorbereiding als de beroepsprocedures
 • erkenning van kinderen – zowel de voorbereiding als de beroepsprocedure
 • ‘schijn’huwelijk – zowel de voorbereiding als de beroepsprocedures
 • het bekomen van de Belgische nationaliteit
 • verlening van tijdelijke vergunningen
 • beroepsprocedure tegen de weigering om een buitenlandse akte van de burgerlijke stand te erkennen
 • procedure niet-begeleide minderjarige
 • bekomen van een statuut van langdurig ingezetene of het omzetten van dergelijke statuut van een andere EU land naar België
 • cases gerelateerd met het internationaal privaat recht
 • de verschillende aspecten gerelateerd met migratie

Bemiddeling

Steeds meer geschillen kunnen op een efficiënte en duurzame manier worden opgelost waarbij alle partijen zich in de oplossing kunnen vinden. 

Bij bemiddeling wordt in een sfeer van confidentialiteit en wederzijds vertrouwen gezocht naar een alternatieve oplossing voor het conflict. 

Als bemiddelaar faciliteren wij graag de bemiddeling. Gelet op onze professionaliteit wordt de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn, verzekerd. 

Dit kan zowel betrekking hebben op burgerlijke zaken, handelszaken als familiezaken.