Tarieven

Wenst u juridisch advies, contacteer ons!

Eerste afspraak

Voor een eerste afspraak vragen wij 75 EUR. Dit kunt u storten op de kantoorrekening met nummer BE47 0689 0841 0380 en vermelding van uw naam. Stuur ons het bewijs van betaling door en wij leggen de afspraak vast.

Alle eerste afspraken gaan door via video-conferentie. De link wordt u doorgestuurd. U kunt ons contacteren via e-mail info@amistadlaw.be, telefoon 050/31.41.30 of whatsapp +32 (0) 472/78.50.51.

Tarieven

Een goede samenwerking gaat samen met een open gesprek over de tarieven van erelonen en kosten die worden toegepast in ons kantoor.

Wij hanteren de tarieven zoals hieronder uiteengezet. Bij de start van het dossier wordt een eerste provisie gevraagd. Tijdens de procedure worden er bijkomende provisie gevraagd afhankelijk van de geleverde prestaties. Op het einde van de procedure krijgt u de eindfactuur met een gedetailleerd overzicht van alle verrichte prestaties met en rekening houdend met de betaalde provisies.

Kantoorkosten: 
forfaitaire dossierkost: 50,00 EUR + 10,50 EUR BTW = 60,50 EUR
e-mails/sms/whatsapp verstuurd 5,00 EUR + 1,05 EUR BTW = 6,05 EUR
e-mails/sms/whatsapp ontvangen 0,30 EUR + 0,06 EUR BTW = 0,36 EUR
gewone brieven 8,00 EUR + 1,68 EUR BTW = 9,68 EUR
aangetekende brieven 15,00 EUR + 3,15 EUR BTW = 18,15 EUR
aangetekende brieven duurder dan standaardformaat 15 EUR plus kostprijs van de post (+BTW)
fax verstuurd 7,50 EUR + 1,58 EUR BTW = 9,08 EUR
fax ontvangen 0,30 EUR + 0,06 EUR BTW = 0,36 EUR
getypte pagina (besluiten, VZ, dagvaarding, etc.) 5,00 EUR + 1,05 EUR BTW = 6,05 EUR
fotokopieën 0,30 EUR + 0,06 EUR BTW = 0,36 EUR
telefoon uitgaand 0,10 EUR + 0,021 EUR BTW = 0,12 EUR 
kilometervergoeding (per kilometer) 0,50 EUR + 0,11 ER BTW = 0,61 EUR

Honorarium uurloon:
afhankelijk van het soort prestatie dat wordt verricht en de moeilijkheidsgraad
Tussen de 75 EUR (excl. BTW) en 150 EUR (excl. BTW) (90,75 EUR (incl. BTW) en 181,50 EUR (incl. BTW).

Gerechtskosten: worden aan de cliënt doorgerekend indien voorgeschoten door het kantoor.

Er wordt tussen de advocaat en de cliënt een contract getekend. Een blanco standaardcontract vindt u terug via deze link.

PRO DEO

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat wij akkoord gaan om uw dossier in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo advocaat) op te volgen. Dit gebeurt dan onder supervisie van mtr. Sylvie Micholt, het dossier wordt behandeld door de medewerkers. De voorwaarden hiertoe zijn vastgelegd door het Bureau voor Juridische Bijstand van West-Vlaanderen. Meer informatie kunt u terugvinden op de website van de Orde van Vlaamse balies. Echter is het niet omdat u recht heeft op een pro deo advocaat dat het kantoor Amistadlaw pro deo de procedure automatisch voor u zal behartigen. Hierover wordt u ingelicht tijdens de eerste consultatie.